Yayasan UEM

申请资格

 • 申请者为马来西亚公民。

 • 申请者须拥有良好的英语听说读写能力。

 • 申请者须是一位热情和精力充沛的高成就者。

 • 申请者必须注重于自我发展,追求卓越且拥有出色的沟通和人际交往能力。

 • 申请者必须在学校或大学团体中担任领导职位。

 • 申请者于 STPM/ Matriculation/ Foundation 平均累积积分至少为3.50的水平。

 • 申请者不得被其他机构或组织绑定。


可申请科系

 • 商业(金融/工商管理/会计/经济)

 • 工程(土木/机械/电机)

 • 资讯与电脑相关(电脑科学,计算机系统和网络,软件工程,数据科学,数据工程)

 • 精算学


获批准申请之大学

 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

 • Universiti Putra Malaysia (UPM)

 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 • Universiti Malaya (UM)

 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

 • Universiti Sains Malaysia (USM)

 • Universiti Utara Malaysia (UUM)

 • Universiti Teknologi Mara (UiTM)


注意事项

 • 奖学金持有者在接受Yayasan UEM的奖学金期间不被允许申请或接受其他组织/机构所提供的贷/奖学金。

 • 奖学金持有者毕业后将被 Yayasan UEM 绑定为期3年。

 • 奖学金持有者必须通过体检并遵守和同意协议中规定的条款和条件。

 • 申请者应承担申请此奖学金期间的所有费用。

 • UEM Group 和 Yayasan UEM 对因网络因素导致的任何延迟和/或未能在线提交其申请而造成的任何问题、任何性质的损失、 申请者的互联网服务提供商和/或UEM 集团遇到的通信或系统错误、中断和/或故障、损害概不负责,也不承担任何责任。

 • 成功申请者将通过电话收到面试通知。

 • 申请者若在截止日期后的两个月以内没有收到任何消息,则视为申请失败。

 • 成功申请者须在面试时携带原版证书。

 • 所有与Yayasan UEM 的申请和决定有关的所有事项均为最终决定。进一步的来信将不受理。

申请链接


开放申请日期

 • 未公布


申请截止日期

 • 未公布


申请程序

 • 申请者须在官网上填写申请表格并在截止日期之前线上提交即可。

 • 此奖学金只接受线上申请。


联系方式

 • 联络号码 :03-2727 6850/6511/6439

 • 官方网站

https://www.uem.com.my

 • 电邮地址

scholarship.info@uemnet.com

 • 地址

UEM Group Berhad

19-2 Mercu UEM, Jalan Stesen Sentral 5

Kuala Lumpur Sentral

50470 Kuala Lumpur, Malaysia

想知道更多?

Want to know more?